Uzmanlık-Branş Kodu Listesi

Uzmanlık-Branş Kodu Listesi

Tablo 1. Branş kodları
   
KODU UZMANLIK DALI
1000 İç Hastalıkları
1099 Alerji Hastalıkları
1078 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
1076 Gastroenteroloji
1062 Nefroloji
1055 Romatoloji
1068 İş ve Meslek Hastalıkları
1069 İmmünoloji
1070 Hematoloji
1073 Geriatri
1053 Tıbbi Onkoloji
1048 Yoğun Bakım
1100 Kardiyoloji
1171 Göğüs Hastalıkları
1198 Alerjik Göğüs Hastalıkları
1200 Enfeksiyon Hastalıkları
1300 Nöroloji
1400 Psikiyatri
1500 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1586 Çocuk Kardiyolojisi
1585 Çocuk Metabolizma Hastalıkları
1593 Çocuk Endokrinolojisi
1589 Çocuk Hematolojisi
1584 Çocuk Nefrolojisi
1583 Çocuk Nörolojisi
1594 Çocuk Alerjisi
1582 Çocuk Onkolojisi
1591 Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
1592 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
1561 Neonatoloji
1574 Genetik
1590 Çocuk Göğüs Hastalıkları
1588 Çocuk İmmünolojisi
1600 Çocuk Psikiyatrisi
1700 Dermatoloji
1800 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1900 Genel Cerrahi
1975 Gastroentroloji Cerrahisi
2000 Çocuk Cerrahisi
2200 Göğüs Cerrahisi.
2300 Kalp ve Damar Cerrahisi
2387 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
2400 Beyin ve Sinir Cerrahisi
2500 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
2579 El Cerrahisi
2600 Ortopedi ve Travmatoloji
2700 Üroloji
2781 Çocuk Ürolojisi
2796 Androloji
2800 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
2900 Göz Hastalıkları
3000 Kadın Hastalıklarıve Doğum
3050 Üreme Endokrinolojisi veİnfertilite
3056 Perinatoloji
3100 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
3197 Algoloji
3200 Radyasyon Onkolojisi
3300 Radyoloji
3359 Nöroradyoloji
3372 Girişimsel Radyoloji
3357 Pediyatrik Radyoloji
3400 Nükleer Tıp
3500 Tıbbi Patoloji
3554 Sitopatoloji
3580 Dermatopatoloji
3560 Nöropatoloji
3600 Tıbbi Genetik
3664 Klinik Sitogenetik
3665 Klinik Moleküler Genetik
3666 Klinik Genetik
3700 Tıbbi Biyokimya
3800 Tıbbi Mikrobiyoloji
3852 Tıbbi Parazitoloji
3849 Viroloji
3863 Mikoloji
3900 Tıbbi Farmakoloji
3951 Toksikoloji
4000 Spor Hekimliği
4100 Askeri Sahra Hekimliği
4200 Hava ve Uzay Hekimliği
4300 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
4400 Acil Tıp
4500 Adli Tıp
4600 Halk Sağlığı
4677 Epidemiyoloji
4695 Çevre Sağlığı
4667 İşyeri Hekimliği
4658 Okul Hekimliği
4700 Fizyoloji
4800 Aile Hekimliği
4900 Anatomi
5000 Embriyoloji ve Histoloji
5100 Ortodonti
5200 Protetik DişTedavisi
5300 Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
5400 Pedodonti
5500 Periodontoloji
5600 Oral Diagnoz Radyoloji
5700 Diş Hastalıkları ve Tedavisi
9901 Hemodiyaliz Kliniği
9999 Pratisyen Hekim (Geçici kodlama)

 

Okunma Sayısı: 9753