AFAD Reçetelerinde Yaşanan Kesintiler Hakkında Bilgilendirme

TEB'in 365 sayı ve 12.01.2016 tarihli duyurusu

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere Suriye Arap Cumhuriyeti'nde yaşanan iç karışıklık neticesinde ülkemize giriş yapan ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında "geçici koruma" statüsüne alınan yabancılara verilecek sağlık hizmetleri, Başbakan Yardımcılığı tarafından 12.10.2015 tarihinde yayımlanan 2015/8 sayılı Genelge doğrultusunda 15.10.2015 tarihi itibariyle MEDULA-Hastane ve MEDULA-Eczane sistemleri üzerinden verilmektedir.

Ancak uygulama başladığı tarihten itibaren ilgili Genelge doğrultusunda karşılanan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından incelenen reçetelerde yapılan kesintilerle ile ilgili izlenecek yol hakkında tereddütler oluştuğuna dair eczacılarımız ve Eczacı Odalarımızdan Birliğimize bildirimler ulaşmaktadır.

2015/8 Sayılı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Genelgesi'nde kesintilere itiraza ilişkin aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

  • "Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan eczaneler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bildirilen kesinti tutarı ve kesinti gerekçelerine ilişkin hususlarla ilgili itirazını, Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi İşlem sisteminde "incelendi" ibaresinin belirdiği tarihi takip eden beş iş günü içerisinde itiraza konu her bir reçeteye ilişkin gerekçeleri ile birlikte Sosyal Güvenliği İl Müdürlüğü (Ankara Sosyal Güvenliği İl Müdürlüğü)'ne bildirir.
  • İtiraz gerekçelerinin itiraz dilekçesinde belirtilmemiş olması durumunda itiraz işlemi değerlendirmeye alınmaz.
  • İtiraz sürelerinin tespitinde itiraza ilişkin evrakın elden verilmesi ya da itirazın normal posta ile yapılması halinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (Ankara Sosyal Güvenliği İl Müdürlüğü) kayıtlarına girildiği tarih, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde ise posta ya da kargoya veriliş tarihi esas alınır.
  • İtirazların faks ile bildirilmesi halinde, bildirimin aslının elden veya iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenliği İl Müdürlüğü (Ankara Sosyal Güvenliği İl Müdürlüğü)'ne gönderilmesi gerekir.
  • Belirtilen süre içinde (beş iş günü) itiraz etmeyen eczanelerin itirazları, SGK tarafından kabul edilmeyecek olup kesinti tutarı eczane tarafından kabul edilmiş sayılır. "

İlgili hükümlerden de anlaşılacağı üzere AFAD reçetelerinde kesintisi yapılan eczacılarımız, Kurum sistemlerinde "incelendi" ibaresi belirdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde, itiraz dilekçesi ile beraber (Elden/kargoyla) Ankara İl Sosyal Güvenlik Kurumu'na itiraz edebilmektedir. Bu süre zarfında itiraz etmeyen eczacılar, kesintiyi kabul etmiş sayılmaktadır. Bu nedenle kesintiye konu olan reçete ve/veya reçete eki belgelerde eksikliklerin giderilerek itirazlarının genelge süresi içerisinde yapılması önem arz etmektedir.

Yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla AFAD Başkanlığı ile Birliğimiz arasında Türkiye genelindeki tüm eczacılarımızı kapsayan genel bir protokol yapılarak üzere görüşmelerin yeniden başlatılması; reçete kontrollerinin SGK tarafından yapılmasına devam edilmesi durumunda da kontrollerin reçete karşılayan eczacıların bağlı bulundukları İL SGK Müdürlükleri tarafından yapılması hususunda ilgili Kurumlarla görüşmeler devam edilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulması hususunu saygılarımla rica ederim.


Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Okunma Sayısı: 2081