Geçici Koruma Statüsüne Alınan Yabancılara İlaç Temininde Yaşanan Sıkıntılar İle İlgili AFAD'a Gönderilen Yazı Hk

TEB'in 23.01.2016 tarih ve 588 sayılı duyurusu

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere "Geçici koruma" statüsüne alınan yabancılara verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin olarak Başbakan Yardımcılığı tarafından 12.10.2015 tarihinde yayımlanan 2015/8 sayılı Genelge doğrultusunda 15.10.2015 tarihi itibariyle MEDULA-Hastane ve MEDULA-Eczane sistemleri kullanıma açılmıştır. Ancak eczaneler ve hastalar açısından uygulamada çok büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

Uygulamanın başladığı tarihten itibaren reçete karşılayan eczacılarımızın sıklıkla karşılaştığı sorunlar şu şekildedir;

- Kimlik bilgileri SGK Provizyon Sİsteminde kayıtlı olmayan kişilere ilaç temin edilememesi;

- Bu kişilerin reçetelerinde çıkan fiyat farklarının kimden ve ne şekilde tahsil edileceği konusunda belirsizlik yaşanması;

- Ankara dışındaki eczacıların Ankara İl SGK Müdürlüğü'ne reçete teslimi, reçete kesintilerine itiraz edebilmeleri için belge teslimi ve kesintilere itiraz sürecinde sıkıntı yaşamaları;

- SGK tarafından 90 günde tamamlanan reçete kontrollerinin İl Valiliklerine gönderildikten sonra kaç gün içerisinde eczacı adına ödeme yapılacağı bilgisinin Genelge'de açıkça belirtilmemesi, bazı bölgelerdeki eczacılarımızın ödemelerinin gecikmesi.

Yaşanan sıkıntı ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve uygulama birliği sağlanması amacıyla AFAD Başkanlığı ile Birliğimiz arasında Türkiye genelindeki tüm eczacılarımızı kapsayan genel bir protokol yapılmasına ilişkin görüşlerimiz daha önce de AFAD'a iletilmiş olmasına rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştır.

Bu doğrultuda; Birliğimiz ve AFAD arasında bir ilaç alım protokolü olmaması sebebiyle bu kişilerin ilaçlarının eczanelerden temininin artık sürdürülebilir olmadığı; mevcut koşullar altında eczanelerin ilaç verememe noktasına geldiği;

Bu sebeple Birliğimiz ile AFAD arasında Türkiye genelindeki tüm eczacılarımızı kapsayan genel bir protokol yapılması için görüşmelerin ivedilikle tekrar başlatılmasının gerekliliği ekte tarafınıza sunulan yazımız ile AFAD'a iletilmiştir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 

 AFAD'a gönderilen yazı için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 2163