İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

 Mayıs 2016 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

1

 

 

Valcyte 450 mg raporunu hematoloji hekimi düzenlemiştir. SUT'un Ek-4/E Sistemik mikrobik ve diğer ilaçların reçeteleme kuralları listesi 11.B.15. maddesinde "1 yıl süreli enfeksiyon hastalıkları uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir" denmektedir.  Raporu hematoloji hekimi düzenlediği için kesinti uygulanmıştır.
SUT'un 4.2.15.A3 maddesindeki şartları taşımadığı ve düzeltme yapılamadığı için 4 kutu Diporel 75 mg bedeli ödenmemiştir.  Raporun açıklamalar kısmına "miyokard nektozu gösteren CK, CK MB, Troponin değeri: 0,95" olduğu belirtilmiştir. Buna istinaden SUT 4.2.15.A2 maddesine göre katılım paylı ödenmesine karar verilmiştir.
Manuel reçete fatura ekinde Kuruma teslim edilmediği için reçete bedeli ödenmemiştir.  SGK protokolü'nün 3.2 mddesine ve SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 45.2.a maddesine göre yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
18.03.2016 tarihli reçete sisteme 24.03.2016 olarak işlendiği için reçetebedeli ödenmemiştir. Hastanın hastane kayıtlarındaki muayene tarihi de 18.03.2016 olarak görülmüştür. SUT’un 4.5.2 maddesine göre ilaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren 4 iş günü içinde temin edilmesi gerekirken bu süre aşıldığı için kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Manuel reçete fatura ekinde Kuruma teslim edilmediği için reçete bedeli ödenmemiştir.  Protokolün 3.2. maddesi ve SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 45.2.a. Maddelerine göre kesintinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Dosya SGK Ankara Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Ursactive 250 mg ilgili tanı olmadığı gerekçesiyle kesilmiştir. Hastanın daha önceki raporları incelendiğinde aynı doktor tarafından çıkarılmış alkalen refli gastrit tanılı raporu olduğu görülmüştür. Hastanın bu tanı ile tedavi olduğunu gösteren doktor beyanını içeren belge ve hastaya ait 12.12.2015 tarihli epikiriz raporu komisyona sunulmuştur. Medula sistemine bakıldığında da hastanın daha evvel Ursactive 250 mg 100 kapsül kullanıldığı görüldüğü için kesinti iptal edilmiştir.
05.02.2016 tarihindeki raporda BASDAİ değer, 2 birimden az düzelme olduğu için 3 kutu Cimzia 200 mg hazır enj. Bedeli ödenmemiştir.  BASDAİ formunda 05.02.2016 tarihindeki BASDAİ değerinin  4 olması ve raporda gereken düzenlemenin yapılması nedeniyle kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Raporda 15.04 doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar ve bağ. Operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnutrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar medula tanı kodunun altında E88.9 metabolik bozukluklar icd kodu tanımlanmıştır. SUT Ek4/D Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde 15.04 ün altında 15.4.1.1. Enzim preparatları ve bu grup hastalıkların tedavisine yönelik spesifik ilaçlar ve özel formüllü besleyiciler muaf olarak yer almaktadır. Ancak enteral beslenme ürünleri yer almamaktadır. Bu nedenle Resoruce junior çikolatalı enteral beslenme ürününden katılım payı kesintisi yapılmıştır. Dosya SGK Ankara Üst Komisyonu'na iletilmiş, Ankara'da kesinti ödemeye çevrilmiştir.
SUT'un 4.2.24.B maddesine göre Spiriva etken maddesini içeren ilçalra KOAH ve bronşaktazi teşhisinde ödendiği, reçeteyle ilişkilendirilmiş rapor ve reçetede ise astım ve mevsimsel alerjik rinit teşhisi yer aldığı için 3 kutu Spiriva 18 mcg bedeli ödenmemiştir. Hastanın daha önceki raporları ve aldığı ilaçlar sistemden incelendiğinde KOAH ve bronşektazi tanısının olmaması ve ilgilirapora kesinti tarihinden sonra tanılar eklendiği için yapılan kesinti onaylanmıştır. Dosya SGK Ankara Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

Okunma Sayısı: 1509