SGK 2016/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu İmal İlaçların İstinaden Bedeli Ödenecek İlaç Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 11.11.2016 tarihinde (bugün) “2016/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu İmal İlaçların İstinaden Bedeli Ödenecek İlaç Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında” başlıklı duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 5-(g) ve 7-(e) maddelerine dayanılarak, İlaç Geri Ödeme Komisyonunun, imal statüde yer alan ilaçlara yönelik çalışmalarını tamamladığı, alınan kararlara yönelik olarak “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemelerin duyuru ekinde yer aldığı belirtilmiştir.

Bu düzenlemelerde yer alan E728 eşdeğer grubu ile ilgili olarak; bu gruptaki ilaçların 18 yaş altı kullanımı için E728A, 18 yaş üzerinde kullanımı için E728B eşdeğer grubu tanımlandığı; Zespira 4 ve 5 mg 28 çiğneme tableti isimli ilacın “kronik idiyopatik ürtiker” endikasyonu Kısa Ürün Bilgisinden çıkarıldığından E327E ve E327F eşdeğer gruplarının kaldırıldığı ve düzenlemelerin 18.11.2016 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Duyuru eki için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 1463