Eczane Personeli Günlük Çalışma Saatleri Kayıt Defteri Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

İşveren olarak eczacıların 4857 sayılı İş Kanunu uygulamalarına istinaden tutması öngörülen “Eczane Personeli Günlük Çalışma Saatleri Kayıt Defteri"nin düzenli olarak tutulması için 2016 yılında TEB tarafından ücretsiz olarak dağıtılmıştı.

Bu  defterin 2017 yılı için yeniden düzenlenmesi gerekmekte olup, ekte yer alan belgelerin günlük olarak çıktısı alınarak doldurulması ve sırasına göre dosyalanıp eczanenizde saklanması tavsiye edilmektedir.

Ek 1: 1 adet basılacak.  Ek 1 için tıklayınız

Ek 2: 1 adet basılacak.  Ek 2 için tıklayınız

Ek 3: Her çalışma günü için basılacak.  Ek 3 için tıklayınız

Ek 4: Her ay sonu basılacak (1 adet)  Ek 4 için tıklayınız

Ek 5: Her ay sonu basılacak (1 adet)   Ek 5 için tıklayınız

Ek 6: Personel sayısına göre basılacak    Ek 6 için tıklayınız

Ek 7: Personel sayısı ve iznine göre basılacak     Ek 7 için tıklayınız

Okunma Sayısı: 4342