"Antikoagülan/Antitrombotik Tedaviye Farmasötik Bakım/Farmakoterapi Yönünden Eczacıların Katkıları" Konulu Anket

Değerli Meslektaşımız,

Antikoagülan ve/veya antitrombotik tedavi gören hastaların bakımına, genel sağlık durumuna ve tedavi yönetimine katkılarınızı belirlemek amacı ile düzenlediğimiz bu çalışmaya vakit ayırarak katıldığınız için çok teşekkür ederiz.

Sonuçlarını yayımlamayı planladığımız bu çalışmada ülkemizdeki eczacı meslektaşlarımızın eczacılığın yeni hizmet anlayışı olan farmasötik bakım çerçevesinde 1. Basamak sağlık hizmetlerinde antikoagülan ve/veya antitrombotik tedavi yönetimine katkısını araştırmayı ve eczacıların bu ilaçlarla tedavi yönetimindeki etkinliğini artırmaya yönelik olası yaklaşımların ve stratejilerin neler olması gerektiğini belirlemeyi hedeflemekteyiz. Bu çalışmanın diğer bir amacı eczacıların antikoagülan/antitrombotik tedavi yönetime katkılarını belirleyerek sağlık ekibi içinde eczacının rolünü tekrar vurgulamaktır. 

Doldurduğunuz anket bilgileri anonim olarak kayıt edilecek ve kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Saygılarımızla

Dr. Ecz. Elif Ertuna & Dr. Ecz. Mehmet Zuhuri Arun

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Anket için tıklayınız

Okunma Sayısı: 483