SGK Teşviklerinin Cari Dönem ve Geçmiş Dönem Uygulanması Hakkında

SGK Teşviklerinin Cari Dönem ve Geçmiş Dönem Uygulanması hakkında bilgilendirmenin yer aldığı TEB'in duyurusu 

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 687 sayılı KHK'da bahsi geçen işverenlere destek amacıyla çıkarılan SGK teşviklerinin incelenmesi, teşviklerden yararlanma süreleri ve koşulları, cari ay ile geçmiş yıllar itibariyle faydalanılmayan teşvik miktarlarının belirlenmesi konuları ile ilgili Birliğimizin Mali Müşavirlik danışmanları tarafından hazırlanan bilgilendirme yazısı için tıklayınız

Okunma Sayısı: 591