E-Tabela İle ilgili Beyanname Örneği

Bilindiği üzere Bursa 1.Vergi Mahkemesi'nin E.N. 2017/588, K.N. 2018/485 sayılı kararına göre Eczane adını gösterir standardize edilmiş tabela ile “E-logoları, kullanımının zorunlu olduğu ve bunların reklam amacı taşımadığı gerekçesiyle İlan ve Reklam vergisinden muaf tutulmuştur.

Ekte İlan reklam vergi beyannamesi formunun doldurularak tabelanın görünür olmak kaydıyla eczanenizin resminin, varsa standart tabelayı kullanıma soktuğunuz tarihi gösterir belge veya dokümanın ( fatura veya Eczane Odası veya belediyemize bildirim)  ilave edilerek Belediye'ye gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir. Bu beyannameye istinaden gerekli kontroller yapıldıktan sonra tahakkukların kaldırılması işlemi yapılacak bu tabela dışında herhangi bir ilan reklam tabelası, ürün resmi ve yazılar görevli memurlar tarafından vergilendirilecektir.

Beyanname örneği için tıklayınız

Dava Sonucu için tıklayınız

Okunma Sayısı: 528