Nisan 2019 Dönemi Faturaları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Bilindiği üzere Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan görüşmeler sonucunda 2019 yılı protokol revizyon maddeleri hakkında mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat sonucunda nisan ayına ait reçetelerin yeniden kaydedilmesi ve fatura işlemleri ile ilgili yapılması gerekenler ve genel bilgiler aşağıda belirtilmiştir;

- Nisan ayına ait fatura teslim süresi 24 Mayıs 2019 tarihine uzatılmıştır. (Medikal, Kan ürünü ve Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ait reçeteler dahil).

- Halihazırda sisteme kaydedilmiş olan reçetelerin çağrılarak yeniden kaydedilmesi işlemleri için gerekli düzenlemeler Medula Eczane Provizyon Sisteminde 19.05.2019 Pazar günü itibariyle tamamlanmış olup, sisteme kaydedilmiş reçetelerin çağrılarak, yeni düzenlemelere uygun şekilde yeniden kaydedilmesi işleminin gün içerisinde yapılması rutin işlemleri etkileyebileceğinden; reçete çağırma ve yeniden kaydetme işlemleri her gün saat 17:00 den sonra yapılacak şekilde ayarlanmıştır.

- Eczane İndirim Oranları ve Reçete Başı Hizmet Bedellerinin güncellenmesi ile stok affından yararlanan meslektaşlarımızın stok düzenlemesi için kesmiş oldukları fatura tutarlarının yıllık satış hasılatından düşülerek hesaplanması işlemleri medula sistemi üzerinden yapılmıştır. (Yanlış girilen hasılat tutarlarının düzeltilmesi için çalışmalar devam etmektedir).

- Eczane İndirim Oranı DEĞİŞEN meslektaşlarımızın reçetelerini yeniden kaydettikten sonra fatura kesmeleri gerekmektektedir.

- Reçete Hizmet Bedelleri medula sistemi üzerinden toplu olarak güncellendiği için Eczane İndirim Oranı DEĞİŞMEYEN meslektaşlarımızın reçetelerini yeniden kaydetmelerine gerek kalmamıştır.

- Sonuç olarak; Eczane İndirim Oranı ve Yıllık Satış Hasılatı tutarları medula sistemine hatasız bir şekilde işlenen meslektaşlarımızın yukarıda vermiş olduğumuz bilgileri dikkate alarak Nisan ayına ait faturalarını kesmeleri için herhangi bir engel kalmamıştır.

- Kuruma 16-17-18 Nisan 2019 tarihlerinde ve 2-3-6 Mayıs 2019 tarihlerinde teslim edilmiş olan kan ürünü faturalarında ödeme gecikmesi olmaması için ödeme emirleri çıkartıldığından herhangi bir iade işlemi yapılmayacağı; yeni düzenlemeler sonrası çıkan farklarla ilgili olarak kurum tarafından mahsuplaşma işlemi yapılacağı bilgisi alınmıştır.

- Kuruma teslim edilen ve güncel oranlara göre kesilmemiş faturaların SSGM tarafından iadesi yapılacaktır. İade işlemi sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup teslim edilmiş bulunan fatura ve eki belgelerin fiziki iade işlemleri gerçekleştirilmeyecek, eczaneler tarafından MEDULA sisteminde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmasının ardından düzenlenecek yeni fatura ve döküm listeleri 24/05/2019 tarihi mesai bitimine kadar ilgili SSGM’ye gönderilecektir. Mali prosedürün yerine getirilmesi için Kuruma teslim edilmiş bulunan eski fatura eczacı tarafından başvurulması halinde kendisine iade edilecek, başvurulmaması halinde söz konusu faturalar tutanak ekinde bir liste halinde bölge eczacı odasına teslim edilecektir.

Okunma Sayısı: 774